Privatlivspolitik

Information om behandling af personoplysninger


Indsamling af personoplysninger:

Louiseklinikken modtager kun personlige oplysninger fra dig som kunde. I tilfælde af at en af dine familiemedlemmer eller venner oplyser os, noget om dig, vil du blive orienteret af os.

Vi er dataansvarlige for de oplysninger vi har modtaget på dig. Vores kontaktoplysninger fremgår af følgende:

Louise Lichtenberg /Louiseklinikken

Poppelvang 12

3250 Gilleleje

CVR nr. 28651287

Telefon : 29933925

Mail: info@louiseklinikken.dk

Kan kontaktes enten på mail, telefon eller pr. brev


Hvilke personoplysninger indsamler/gemmer vi:

 • Almindelige personoplysninger som ( Navn, adresse, cpr nr. kontaktoplysninger)
 • følsomme person oplysninger, som evt. helbreds oplysninger, rtg. svar, UL scanning og andre journal oplysninger.


Formålet med behandling af dine personoplysninger

Formålet med at indsamle og gemme dine person oplysninger er først og fremmest til brug for undersøgelse/diagnosticering og behandling her på klinikken.


Opbevaring af personoplysninger – adgang til Personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares digitalt i vores it-system. Det er kun medarbejdere her på klinikken, der kan se disse oplysninger. Disse er fortrolige og videregives kun hvis du ønsker det.

Personoplysninger

Normalt bliver alle data slettet efter 5 år efter endt behandling.


Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte ospå de kontaktoplysninger, der fremgår på forrige side.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandlingaf dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet fortilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dettetidspunkt.


Dine rettigheder i øvrigt

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling afoplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning- Ret til indsigelse-Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dinepersonoplysninger.
 • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandlerdine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Vedrørende klage til datatilsynet

Vi efterstræber at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU`s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven.Hvis der sker brud på vores persondatasikkerhed, vil vi hurtigst muligt ( indenfor 72 timer) underrette datatilsynet om:

 • beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden (kategorierne samt det omtrentlige antal berørte registrerede)
 • angive navn og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO’en) eller et andet kontaktpunkt
 • beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 • beskrive de foranstaltninger, som vi har truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden/begrænse dets mulige skadevirkninger?

Vi vil desuden så hurtigt som muligt underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet på netop deres persondata, herunder

 • beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden
 • angive navn og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO’en) eller et andet kontaktpunkt
 • beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 • beskrive de foranstaltninger, som I har truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden/begrænse dets mulige skadevirkninger.